Kopiering og brug af billeder af JEM Photo

Det er i følge lov om ophavsret ikke tilladt at bruge eller kopierer billeder fra denne hjemmeside eller tilhørende Instagram/Facebook og bruge til egne sociale medier, herunder hjemmeside, Facebook eller Instagram uden skriftlig aftale med JEM Photo.

Sker dette alligevel, vil der uden yderligere varsel blive fremsendt en regning svarende til prisen på lignende opgave + 100% godtgørelse for uretmæssig brug. Betales regningen ikke vil sagen uden videre blive overdraget til advokat og kørt som sag.

Dette gælder også brug af billeder med vandmærke.

Brugsret af købte billeder som forbruger

Når billederne er leveret til dig, har du brugsretten til billederne i privat regi.

Du må anvende dem til privat brug, printe dem og forære dem i gave, samt dele dem på de sociale medier fx privat Facebook og Instagram. Vælger du at dele dine billeder på dine SoMe, så vil det glæde mig, at du tagger mig. Det er ikke tilladt at bruge billederne i markedsføring/kommercielle henseender uden skriftlig tilladelse fra JEM Photo. Det er heller ikke tilladt at bruge billederne til deltagelse i konkurrencer og lignende uden forudgående aftale med JEM Photo.

Det er ikke tilladt, at sende billederne til 3. mand/virksomhed, til brug på deres sociale medier og øvrig markedsføring. Ved overtrædelse af dette, vil en regning på minimum 5.000kr blive faktureret.

Redigerede billeder

Når jeg redigerer et billede, har jeg siddet og valgt en redigering specifikt ud fra, hvad jeg har vurderet passer bedst til jeres billeder. Udover at det ifølge lovgivningen ikke er tilladt at redigere i andres billeder, så påvirker det også mig, at I ikke var tilfredse nok med de billeder jeg har leveret. Alt fra farver, lys og beskæring er tænkt igennem ved redigeringen hos mig. Er der noget der gør, at I ikke er tilfredse, så snakker vi om det. Små ting kan jeg hjælpe med ved udvælgelsen af billeder. Større og ekstraordinære rettelser vil koste ekstra. Ønskes der mere redigering / større rettelser på billederne, koster det mellem 50 – 200 kr pr. rettelse. Der leveres ingen billeder (hverken digitalt eller som print) førend at betaling er modtaget.